We re On You

编号:23226
音乐盒
金币:21 金币
音质:320 Kbps
大小:7.6 MB
时间:2021/09/08
作者: jiuye8
发私信

热度

 • 播放列表
 • 历史记录
 • 收藏舞曲
 • 最新舞曲
 • 推荐舞曲
 • 他人下载中
 • 他人播放中
 • 今日热播
 • 本周热播

歌词简介

I'm standing on the bridge I'm

waiting in the dark I thought you'd

be here by now There's nothing but the rain

No footsteps on the ground I'm listening but there's no sound

Isn't anyone tryin' to find me?
  加载评论内容,请稍等......
 • 播放全部
 • 加入播放
  • yesedj

  • 5566101

  • jiuye8

  • Mr.啊丑

  • 李砚超

  • 神仙

  • 非洲小白脸

  • chli01508

  • MR.小鹿

  • Mr·曾经

  • 小石头

  • 西l楼

  • ST唐亚